Vi tar gärna med passagerare för kortare eller längre flygturer.
Har du behörighet, går det bra att hyra planet.

Nu är dagarna korta och flygtimmarna få. Vi planerar och prioriterar.

Vår hemmabas är Jönköping vid Vättern. Bortabasen ligger i Gargnäs
med naturskön landning mitt i byn.
(www.gargnas.se)